domingo, setembro 18, 2011

Domingo pede...

Dois monumentos brasileiros num dueto raro.